Genel Bilgi ve Tanıtım

Zübeyr Talat Kimdir?

Prof. Dr. Zübeyr Talat, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini başarıyla tamamlayarak Tıp doktoru unvanı almıştır.

İhtisasını ise, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Üroloji bölümünü tamamlayarak Üroloji Uzman Doktor unvanı almıştır.1991 senesinde Doçent , 1998 senesinde Profesör ünvanı almıştır.

Prof. Dr. Zübeyr Talat, mesleki çalışmalarına  Şişli İstanbul'da bulunan Özel Muayenehanesi'nde devam ettirerek hastalarına hizmet vermektedir.

Diploma aldığı kurum

İstanbul Üniversitesi

Uzmanlık aldığı kurum

İstanbul Üniversitesi

Yabancı Diller

İngilizce

Tedaviler

 • Prostat tedavisi
 • Kadınlarda cinsel isteksizlik
 • Varikoselektomi
 • Eswt
 • İntravenöz ürografi
 • Vazektomi (Erkeklerde cerrahi doğum kontrolü)
 • Üroonkolojik cerrahi
 • Tur Prostat Ameliyatı
 • Testis hastalıkları
 • Sünnet
 • Sistoskopi
 • Radikal prostatektomi
 • Perkütan böbrek cerrahisi
 • Penis protezi
 • Penis eğriliği (penil rotasyon) tedavisi
 • Mesane kanser ameliyatı
 • Lazerle prostat cerrahisi
 • Laparoskopik prostatektomi
 • Laparoskopik nefrektomi
 • Kısırlık tedavisi
 • Kapalı-açık prostat ameliyatı
 • İdrar yolu darlıkları
 • Endoskopik üreter taşı tedavisi
 • Böbrek tümörü tedavisi

İlgi Alanları

 • Taş Hastalığı
 • Testis Kanseri
 • Çocukta İdrar Tutma
 • Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)
 • Testis İltihabı (Orşit)
 • Prostat Kanseri Ve Tedavisi
 • Mesane Küçülmesi (İdrar Kesesi Hacminde Yetersizlik)
 • Prostat Kanseri
 • Prostat İltihabı
 • Prostat Infeksiyonu
 • Prostat Hastalıkları
 • Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi)
 • Prostat Büyümesi
 • Penis Kırılması (Penil Fraktür)
 • Penis Kanseri
 • Penis Eğriliği
 • Mesane Problemleri
 • Yapay Mesane
 • Prostatit
 • Radikal Sistektomi
 • Üreter Kanseri (İç İdrar Kanalı)
 • Üreter Mesane Bileşke Darlığı (Üreterovezikal Darlık)
 • Üreter Taşı
 • Üreterosel
 • Üretra Darlığı (Dış İdrar Kanalı Darlığı)
 • Üretra Kanseri (Dış İdrar Kanalı)
 • Üriner Enfeksiyon (Idrar Yolları Ernfeksiyonu)
 • Üriner Sistem Taşları (Böbrek Ve İdrar Yolları Taşı)
 • Ürolojik Kanserler Ve Tedavisi
 • Ürolojik Tümörler
 • Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)
 • İdrar Sıkışması (Acil İdrar Yapma İsteği)
 • Acil İdrar Yapma İsteği (İdrar Sıkışması)
 • Adölesan Varikosel (Gençlerde Varikosel)
 • Böbreğin Kistik Hastalıkları
 • Böbrek Taşı
 • Böbrek Taşları
 • BPH (Benign Prostat Hiperplazisi / Prostat Büyümesi)
 • Endoskopik Kapalı Operasyonlar
 • Epididimit (Meni Kanalı İltihabı)
 • Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)
 • Idrar Yolları Iltihabı
 • Idrar Yolu Enfeksiyonu
 • Iyi Huylu Tümörler
 • Mesane Kanseri Ve Tedavisi
 • İdrar Tıkanması (Akut Üriner Retansiyon)
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İdrar Yaparken Yanma (Dizüri)
 • İdrar Yolu Taşı
 • İdrar Yolu Tıkanıklığı
 • İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri)
 • İnmemiş Testis
 • Kanlı İdrar (Hematüri)
 • Kronik Prostatit
 • Mesane (İdar Kesesi) Kanseri
 • Mesane (İdrar Kesesi) Taşı
 • Mesane İltihabı (Sisitit)
porn porn